Styrelse

Styrelsen för Täby 10-dansklubb (sedan årsmötet 2017):

Klas Rosendahl, ordförande
Ann-Christine Gorosch
Carin Möller
Catharina Rosendahl
Gary Matheny
Urban Albertsson