Styrelse

Styrelsen för Täby 10-dansklubb (sedan årsmötet 2019):

Klas Rosendahl, ordförande
Ann-Christine Gorosch
Catharina Rosendahl
Gary Matheny
Miranda Bergvall