Kurser

OBS: Om anmälan via hemsidan mot förmodan inte fungerar som det ska, maila då din anmälan till info@taby10.se

Allmän information

Kurserna pågår i 14 eller 15 veckor, se respektive kurs för information. Kursavgifterna ska vara oss tillhanda inom 2 veckor efter kursstart.

Vi förbehåller oss rätten att slå ihop eller ställa in kurser med för få deltagare. Vid för många deltagare kommer vi att dela upp kursen i två eller begränsa antalet deltagare. Vi går efter anmälningsdatum.

Corona
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomför våra kurser på ett säkert sätt. Alla pardans-kurser dansas med fast danspartner, alternativt bestämd danspartner för hela terminen, eller solo. Alla Dance Fitness-kurser dansas helt utan danspartner. Observera att corona-regler gäller angående handtvätt och avstånd. Det kommer vara ett begränsat antal deltagare i varje grupp och stora ytor att dansa på.

Medlemsskap
För att kunna delta i Täby Dansklubbs kurser måste man vara medlem i klubben, vilket kostar 100 SEK per dansare och kalenderår. Medlemsavgiften gäller ett kalenderår. Om medlemsavgift betalats på vårterminen behöver således ingen medlemsavgift betalas inför kursstart på höstterminen samma år. Alla inbetalningar sker till klubbens plusgiro 56 44 74‑5 senast en vecka efter kursstart. För deltagare i våra fortsättningsgrupper, avancerad grupp eller tävlingsgrupp ingår tävlingsavgifter för tävlingar i Sverige. Anmälan sker genom föreningen i samråd med tränaren. För övriga tävlingar kan tävlingsavgifter tillkomma.

Prova på
Om du vill testa om tiodans är något för dig, är du välkommen att prova på 1-2 gånger utan kostnad. Därefter ska full kursavgift erläggas. Kom ihåg att du alltid behöver anmäla dig till kursen du är intresserad av, även om du bara vill prova på.

Flerkursrabatt
Vid deltagande i flera olika kurser/grupper betalas full avgift för den dyraste kursen och därefter får man 25 % rabatt för övriga kurser.

Stöddansare/extra förare
Vill du dansa mer, så finns det på en del av våra kurser behov av stöddansare/extra förare. Är du intresserad av att vara stöddansare kan du anmäla intresse till info@taby10.se. Som stöddansare behöver du de förkunskaper som nivån kräver och bli medlem i klubben. Och naturligtvis dansar du utan kostnad på kursen du är stöddansare i.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via email till info@taby10.se.

– – – – – – – – – –

Sorry but we could not find what you were looking for. But don't give up, keep at it!