Friträning

Dessa friträningstider gäller höstterminen 2017:

Dag Tid Lokal Undantag
Lördagar 13-17 Hall 4, Tibblehallen