Workshop för vuxna fortsättning

Publicerad av Peter Jonsson .

Söndagen den 27 april har vi en workshop för vuxna som går i en fortsättningsgrupp eller motsvarande och som vill dansa lite mera. Mellan klockan 13:00 och 16:00 med en paus ses vi i Tibble sportcentrum Hall 4. Anmälan görs genom att betala in 350 SEK/person till klubbens plusgiro 56 44 74-5 och ange namn och WS vuxna forts. Ledare för workshoppen är Joakim Rosendahl och Stine Overgård-Andersen.