Påminnelse

Publicerad av Peter Jonsson .

Vid överflyttningen till den nya hemsidan försvann en del information. Detta ska nu vara åtgärdat. Här kommer en påminnelse:

Våra kurser har lov vecka 44.
För att delta i klubbens kurser måste man vara medlem i föreningen.
Medlemskap kostar 100 SEK/dansare och kalenderår.

Medelmsavgiften betalas till klubbens plusgiro 56 44 74-5.