Friträning

Dessa friträningstider gäller höstterminen 2017:

Dag Tid Lokal Undantag
Tisdagar 18-20 Spegelsalen, Tibble ishall
Lördagar 13-17 Hall 4, Tibblehallen